Julkaisutiedot

Julkaisija: 

Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Ratsumestarinkatu 6
06100 Porvoo 

Puhelin: +358 19 537 8000 
Sähköposti: info.fi@viessmann.com

Tuomioistuin: Helsinki
Arvonlisäverotunniste: FI18247044

Viessmannin verkkosivustot on tehty mahdollisimman huolellisesti. Tästä huolimatta Viessmann ei voi taata, ettei annetuissa tiedoissa ole virheitä tai epätarkkuuksia.

Viessmann ei vastaa mistään välillistä tai välittömistä vahingoista tai tappioista, jotka voivat aiheutua suoraan tai epäsuorasti verkkosivuston käytöstä, mikäli kyseiset vahingot tai tappiot eivät ole aiheutuneet suoraan Viessmannin tahallisista toimista. 

Viessmann pidättää oikeuden muuttaa verkkosivuston sisältöä ehdoitta, milloin tahansa ja ilmoittamatta etukäteen. 

Viessmann ei vastaa Viessmannin verkkosivustolle linkitettyjen verkkosivustojen sisällöstä tai niiden tietosuojastrategiasta.